Ledarna (Sveriges chefsorganisation med fler än 90 000 medlemmar) har valt att använda Survey Generator för webbenkäter.

Vi har även nyligen vunnit Arbetsgivarverkets (medlemsorganisation för statliga arbetsgivare) upphandling av enkätverktyg.

Vi ser fram emot ett långt och givande samarbete!