Jessica, Anders & Karl

Vår historia

Historien om Alstra började i mars år 2000 när företaget grundades, då under namnet Survey Generator.

Företaget utvecklades snabbt från att enbart syssla med utveckling av enkätverktyg och tjänster, till att bli en leverantör av helhetslösningar med konsulttjänster inom projektledning och rådgivning.

2002 bytte vi namn på företaget till Alstra, men Survey Generator lever kvar som varumärke för enkätverktyget.

Vårt team

Alstra är ett litet men energiskt team på ungefär 9 personer som brinner för att hjälpa allt ifrån stora organisationer som Folkhälsomyndigheten, Demoskop, Socialstyrelsen, SKR, Saco och Unionen till mindre aktörer såsom MarketDirection och Drive Management.

I vårt team så hjälps vi alla åt och varje person spelar en viktig roll i att ta saker i mål. Vår styrka ligger i vår förmåga att arbeta som ett team där alla bidrar, oavsett om det är genom att dela expertis eller genom att erbjuda en hjälpande hand när det behövs.

Hans & Emil
The team

Vår kultur

Vi tror att en positiv arbetsmiljö och en god balans mellan arbete och fritid ger bättre resultat. Vi strävar också efter att skapa en arbetsplats där alla trivs och känner sig värderade.

Hos oss är det högt i tak. Det innebär att vi uppmuntrar en miljö där alla kan dela sina tankar och idéer öppet, vilket leder till starkare samarbete och bättre lösningar. Öppenhet och ärlighet är grundläggande i hur vi kommunicerar, både internt och med våra kunder.

Vår kultur är enkel och äkta. Vi tror att genom ta hand om vårt team så kan vi fortsätta att växa och lyckas tillsammans.